Kinnitati meetme 1 hindamiskomisjoni koosseis!

21. oktoober 2019

SKK juhatus kinnitas oma 17. oktoobri istungil meetme 1 - ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus hindamiskomisjoni koosseisu.

Taotluste vastuvõtmine meetmesse 1 toimus 18.09-27.09 kl 16.00.

Kokku laekus 25 projektitaotlust, millega küsiti invetseeringite ja tegevuste eeluviimiseks toetust üle 700 000 euro. Meetme eelarve on 253 113 eurot.

Hindamiskomisjoni koosolekud, kus kõikidel taotlejatel on võimalik ka oma taotlust hindajatele lühidalt esitleda, toimuvad 12. ja 13. novembril Kuressaares.

Hindamiskomisjoni töö tulemused vaatab üle ja kinnitab SKK juhatus ning 18. novembril kogunem SKK üldkoosolek, et teha ettepanek PRIA-le projektitaotluste rahastamiseks hindamisel tekkinud pingerea alusel.

Hindamiskomisjoni koosseis:

Aado Keskpaik - maakonna arengu ekspert

Ahti Kuris - ettevõtluse arengu ekspert

Marek Raud - ettevõtluse arengu ekspert

Kaido Kaasik - kohaliku omavalitsuse arengu ekspert

Krista Lember - kogukonna arengu ekspert

Martin Käärid - ehitusvaldkonna ekspert

Reet Kokovkin - LEADER arenguekspert