Hoo andmine kogukondadele - küsimustiku analüüs

25. november 2021

Küsimustiku koostamise ajendiks oli eelkõige mõtted ja tagasiside, mis jõudis meieni 3. oktoobril Metskülas toimunud Külla külla! tagasiside päevalt.

Küsimustiku saatsime välja ja tegime oma kanalite kaudu avalikuks 5. oktoobril. 

Küsitluse sihtrühmaks:

- Külla-külla! tegevustes osalenud seltsid;

- SKK liikmeks olevad MTÜ-d/kogukonnad/külaseltsid

- FB grupp Saaremaa aktiivsed külavanemad ühe mütsi alla

- Tegusad kogukonnad/vihamavarjuprojektis osalejad

Vastajaid oli kokku 20.

Kokkuvõte vastustest on siin

TÄNAME KÕIKI VASTAJAID!

Kasutame teie poolt edastatud infot, mõtteid ja ettepanekuid kogukondadele suunatud tegevuste planeerimisel ja elluviimisel, samuti koostöös omavalitsustega planeeritavatel kohtumistel, uue ühisprojekti "Hoo andmine kogukondadele 2" tegevuste kavandamisel ja rakendamisel.