Biosfääripäev JÄÄB ÄRA! Hiidlased ootavad biosfääripäevale 27. märtsil.

4. märts 2020

Biosfääripäeva tähistatakse 27. märtsil 2020 Hiiumaal uues elamuskeskuses Tuuletorn. Päeva teemaks on Kohalik toit biosfääri alal. Arutatakse toidutootmise ja -tarbimise mõjust meie keskkonnale ning kuidas meile harjumuspärane toidusedel kujunes Eestimaal ja eesti oludes.

Aasta oli siis 1990, kui 27. märtsil UNESCO peadirektor Federico Mayor Zaragoza kirjutas alla Lääne-Eesti saarestiku biosfääriala sertifikaadile. Mis annab meile põhjuse tähistada Biosfääriala sünnipäeva igal aastal. Nii ka aastal 2020, kui täitub 30 väärikat aastat UNESCO egiidi all tegustsemisest. Juubeliaasta tähistamiseks on kavas mitmeid sündmusi korraldada, septembris suisa rahvusvaheliselt. 

Kavas:

12.00 kogunemine ja linnupete

12.15  Mahetoidu mõju keskkonnale. Helen Arusoo, Eesti Mahe

13.00  Ringmajanduse ja toit. Mait Kriipsalu, Maaülikool

Lühikese tarneahela söögipaus

14.30 Traditsiooniline Eesti toit – mida on ajaloost õppida. Ülle Jukk, Jõgevamaa

15.00  Maitsete aasta toidupiirkond 2020 - Haapsalu ja Läänemaa. Kaja Karlson, Läänemaa

15.30 lõpetamine

Osalemisest teata söögipauside planeerimiseks kuni 20. märtsini info@kogu.hiiumaa.ee

Info@kogu.hiiumaa.ee

UNESCO programm „Inimene ja biosfäär“ aitab üha enamatel inimestel valida jätkusuutlikku eluviisi. Et  sinul oleks lihtsam teha häid valikud, vali toitu, mida sa sööd. Hea toit on kohalik, lähedal kasvanud ja kasvatatud. Valides kohalikku, aitad edeneda kohalikul toidutootmisel.

Biosfääripäeva toetavad Läänemaa, Jõgevamaa ja Hiiumaa LEADER koostööprojekt  Kohalik toit trendikaks,

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu projekt 2019 MAK 2014-2020 toetus meetmes 16.4 "Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus"

Hiiumaa Arenduskeskus projektist „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“

UNESCO inimene ja Biosfäär programmi koordineerib Eestis Keskkonnaamet