Hea teada uue aasta alguses avanevast taotlusvoorust!

29. november 2018

30. jaanuarist kuni 7. veebruari kl 16.00-ni saab esitada projektitoetuse taotlusi meetmesse Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine (meede 2).

Kuna Euroopa Liidu programmperiood 2015-2020 hakkab lähenema lõpule, siis hakkavad lõppema ka meie tegevuspiirkonnale maaelu edendamiseks määratud toetussummad. 2019. aastaks kogukondade arendamiseks ja elukeskkonna parendamiseks ettenähtud eelarve kõikide tegevuste toetamiseks on 195 395 eur (2018. aastal oli eelarve 586 000 eur),

Sellest tulenevalt on SKK otsustanud muuta sellel aastal maksimaalset toetussummat, mida on võimalik projektitegevuste elluviimiseks toetuseks määrata. Maksimaalne toetussumma suurus on 19 000 eurot ning seda nii investeeringute kui ka nö pehmete tegevuste puhul (ühisprojektid).

 

Oma investeeringu või tegevuse sobivuse hindamiseks Leader meetme põhimõtete ja määruse tingimustega võtke palun ühendust SKK töötajate Sulvi või Terjega.