Ettevõtlusvooru taotluste paremusjärjestus kinnitatud!

20. november 2018

Saarte Koostöökogu üldkoosolek kinnitas 2018. aasta meetme 1 - Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus taotluste paremusjärjestuse ja tegi PRIA-le ettepaneku eelarve ulatuses 15 projektitoetuse taotluse rahastamiseks.

Taotlusvoor oli avatud 18.09 - 27.09 kl 16. Kokku laekus 37 projektitoetuse taotlust ning kokku küsiti toetust tegevusteks ja investeeringuteks 1,3 miljonit eurot. Meetme eelarve oli 586 000 eurot.