Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER

Elujõuliste kogukondade arendamise ja elukeskkonna parendamise projektivoor lükkub järgmisse sügisesse!

4. oktoober 2019

Tavapäraselt aasta alguses, jaanuaris, eelkõige kogukondade arendamiseks toetusvõimalust pakkuv taotlusvoor lükkub edasi!

 

Kuna käesolev eelarveperiood 2014-2020 hakkab lõppema, siis SKK juhatus otsustas 2020. aasta jaanuaris meedet 2 Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine mitte avada. 

Tõenäoliselt avatakse mõlemad meetmed veelkord 2020. aasta sügisel, septembris, kui on selgunud suures osas ka elluviimata jäänud projektide või odavnenud projektide eelarve jäägid, mis on võimalik siis uuesti kasutusele võtta.

Meede 2. Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine projektivoor toimub: 18.09.2020 kuni 27.09.2020 kell 16.00.

Meede 1. Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus projektivoor toimub: 18.09.2020 kuni 27.09.2020 kell 16.00.

Toeta SKK tegevust

Võimalik on toetada nii rahaliselt, aineliselt kui ka sõnaliselt. Pakkume rakendust inimestele, kes soovivad vabatahtlikult ühise hüvangu nimel pingutada. Loe edasi...

Saarte Koostöökogu MTÜ
Tallinna tn. 58, 93819 Kuressaare, Saaremaa
Telefon: 506 8287
E-post: info@skk.ee / Saada kiri

Privaatsus ja seaded