Eile, 20. septembril lõppes taotluste vastuvõtmine sügisvooru!

21. september 2022

12.-20. septembri kl 16-ni võttis Saarte Koostöökogu läbi e-pria keskkonna vastu toetuse taotluseid maapiirkonnas ettevõtluse edendamiseks ning elujõuliste kogukondade arendamiseks ja elukeskkonna arendamiseks.

Esimeste kokkuvõtete põhjal näitab e-pria, et ettevõtete arendamiseks on esitatud 16 taotlust ning elujõuliste kogukondade arendamiseks ja elukeskkonna parendamiseks esitati 26 taotlust.

Kummagi vooru eelarve oli 350000 eurot.

Ettevõtete arendamiseks on esialgsetel andmetel küsitud toetust kokku 848000 eurot ning elujõuliste kogukondade arendamiseks ja elukeskkonna parendamiseks 778000 eurot.

Saarte Koostöökogu vaatab kõik taotlused läbi ning vajadusel saadab taotlejale järelepäringu ning avab taotluse taotlejale muudatuste tegemiseks.

Hindamiskomisjon koguneb taotluste hindamiseks 7.-9. november ning Saarte Koostöökogu üldkoosolek kinnitab hindamise tulemusel tekkinud paremusjärjestuse 21. novembril ning teeb PRIAle ettepaneku taotluste rahastamiseks.