Maaeluminister kinnitas eelarved üleminekuaastateks

26. mai 2021

Tulenevalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika üleminekumäärusest algab uus programmiperiood 2023. aastal ning 2021. ja 2022. aasta on üleminekuaastad.

Üleminekuaastate kehtestamisega pikeneb ka „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ (MAK) rakendamine kahe aasta võrra. 
Üleminekuaastateks eraldati ministri määrusega kohalikele tegevusgruppidele täiendav eelarve, mis sisaldab ka COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud kriisi mõjuga tegelemiseks.

Kokku suurendati üleminekuaastateks kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse eelarvet 

Saarte Koostöökogule eraldati 2021. ja 2022. aastaks kokku 2 073 060,03 eurot, millest 295 585,82 eurot on taasterahastu vahenditest ja mõeldud COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks.

Kokku eraldati kõigile 26 Eesti tegutsevale LEADER tegevusgrupile 32 788 897,00 eurot. 

Jaotust tegevusgruppide lõikes