Avalik konkurss hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks

7. märts 2016

Seoses LEADER-programmi projektitaotluste hindamiskomisjoni moodustamisega kuulutab Saarte Koostöökogu välja konkursi järgmiste ekspertide leidmiseks:

KOGUKONNA ARENGU EKSPERT omab ülevaadet kohalike kogukondade arenguprotsessidest ja igapäevastest tegemistest.

ETTEVÕTLUSE ARENGU EKSPERT omab ülevaadet kohalikust ettevõtlusmaastikust, kohaliku ressursi kasutus- ja väärindusvõimalustest piirkonnas ning ettevõtjatevahelisest koostööst.

MAAKONNA ARENGU EKSPERT omab teadmisi ja ülevaadet maakonna regionaalarengust ja infrastruktuurist ning maakonna arengu eesmärkidest.

KOHALIKU OMAVALITSUSE ARENGU EKSPERT on kursis kohalike omavalitsuste korraldust reguleerivate õigusaktidega, omab ülevaadet haldusreformi arengust ning koostööst kohalike omavalitsuste ja külakogukondade vahel.

LEADER KOHALIKU ARENGU EKSPERT on kursis LEADER-toetusprogrammi ja maamajanduse üldiste põhimõtete ja rakendamisega Eestis, oskab luua seoseid ja näha koostöövõimalusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

EHITUSVALDKONNA EKSPERT omab vastavat haridust ja kogemust, on kursis ehitusvaldkonna trendide ja arengusuundadega ning maakonna ehitusturul toimuvaga.

Taotlusvoore, mille järgselt hindamiskomisjon projektitaotluseid hindab, on aastas kaks. Lepingud ekspertidega sõlmitakse kolmeks aastaks ning töö on tasustatud.

Nõuded kandidaadile:

• analüüsivõime

• arvutikasutamise oskus

• avatus ja koostöövõimekus

• konfidentsiaalsusnõudest kinnipidamine

Hindamiskomisjoni töökorraga saab tutvuda Saarte Koostöökogu kodulehel http://skk.ee/leader/taotlemine-ja-taotluste-menetlemine/

Kandideerimiseks esitada elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri. Motivatsioonikirjas tuleb soovijal täpsustada, millise eksperdi ametikohale ta soovib kandideerida ning põhjendada enda sobivust antud valdkonna eksperdi kohale hindamiskomisjonis.

Dokumendid kandideerimiseks esitada hiljemalt 16. märts 2016. aasta e-posti aadressile info@skk.ee . Küsimuste korral palun helistage 513 8767 Terje Aus.

Avaliku konkursi kuulutus ajalehtedesse pdf-kujul.