Ansekülas mõttekoda "Tule, teeme tulevikku!"

27. veebruar 2023 / kell: 16:00
Anseküla külamaja

Kutsume kaasa mõtlema ja -rääkima Saarte Koostöökogu uue arengustrateegia koostamisel!