(5.11.2015) Saaremaa Noorte Osaluskohvik

5. november 2015 / kell: 10:27
Kuressaare Kuursaal, Lossipark 1, Kuressaare

Viiendat  aastat järjest toimub üle Eesti 15 maakonnas 15 osaluskohvikut. Eesmärk on ühel päeval tuua kokku nii noored kui otsustajad, et Maailmakohviku formaadis ja mõnusas õhkkonnas arutada teemasid, mis on südamelähedased kõikidele inimestele olenemata nende east.

Osaluskohvik on suurepärane võimalus avatud suhtlemiseks, kus asjad saavad selgeks mõlemale osapoolele. Igal teemalaual on oma lauajuht ja protokollija, kes olulised mõtted üles kirjutab. Need koondatakse aruandeks ning noorte seisukohti saab arvesse võtta maakonna arengudokumentide koostamisel.

Selle aasta teemad on järgmised:

1) Kui kardad vihast lõhki minna, siis ära sauna mine (Eesti vanasõna)

2) Võta maa(l) ette!

3) Haridussüsteem kastist välja!

4) Mine aga tule!

5) Pinda on v?

6) Saaremaa Nokia 3310

7) Pime Auk

8) Sõja eest Saarde

Oma osalemisest palun teatada esimesel võimalusel aga mitte hiljem kui 23. oktoobriks e-posti aadressile Anneli.Meisterson@saare.maavalitsus.ee