(3.06.2016) MTÜ Saarte Koostöökogu üldkoosolek ja 10. aastane sünnipäevapidu!

3. juuni 2016 / kell: 18:30
Salme Kultuurimaja, Salme vald, Saaremaa

Koosoleku päevakord:

- Meetme 2 taotluste paremusjärjestuse kinnitamine

SKK üldkoosolekul on otsustusõigus ettepaneku tegemiseks PRIAle taotluste hindamise tulemuste alusel projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta (otsuse eelnõu üldkoosolekule on kirjale lisatud failis). Hindamiskoosoleku protokolliga saab tutvuda kodulehel: http://skk.ee/uudised/a/skk-meede-2-hindamiskomisjoni-tookoosoleku-protokoll/ . Igal SKK liikmesorganisatsioonil on otsuse vastuvõtmisel üks hääl! Samuti kehtib endiselt reegel, et üldkoosolekul saab üks inimene  hääletada ainult ühe liikme esindajana. Volikirja vorm on lisatud käesolevale kirjale.

- Saarte Koostöökogu 10. sünnipäeva tähistamine piduliku koosviibimisega

Sünnipäevakutse leiate SÜNNIPÄEVA KUTSE! Oodatud on kõik, kes on SKK-ga oma liikmesorganisatsiooni kaudu seotud. Peokülaliste arv liikmete hulgast ei ole piiratud - oodatud on kõik! Palume ainult oma tulekust teada anda hiljemalt 31. maiks meili teel info@skk.ee

Kui vajate transporti Salmele ja tagasi, võtke ühendust oma piirkonna SKK juhatuse liikmega - vajadusel koostöös omavalitsustega organiseerime transpordi peokohta ja õhtul tagasi.

NB! Palun otsustage oma eelnevalt oma organisatsiooni sees, kes esindab teie organisatsiooni hääleõiguslikuna ehk, kellel on õigus hääletada!