30.06.21 - juhatuse koosolek

30. juuni 2021 / kell: 12:00 kuni 14:00

Lahkuva ja uue juhatuse koosseisu ühine koosolek.

SKK 2018-2021 juhatuse viimane koosolek 30.06 kell 12:00 Kuressaare Kuursaare LAB-is.

SKK 2021-2024 juhatuse esimene koosolek algab samas eelmise lõppemisel.

 

2018-2021 juhatuse päevakorras:

Vihmavarjuprojektid (Terje saatis juba Anname hoogu projektid ja Sulvi edastab EES projektid);

- Üldkoosoleku rakendamine:

- SKK 2021 rakenduskava muutmine;

- Koostööprojekti LHKK-ga esitamine PRIA-le

- Ühisprojekti Digisaar esitamine PRIA-le

- SKK 4-liikmelise tegevtiimi struktuuri ja tingimuste kinnitamine;

- Muud teemad.

 

2021-2018 juhatuse päevakorras:

- Juhatuse töökorralduse ja regulaarsete kokkusaamiste kokkuleppimine, liikmete rollid (sh nõukogu ja juhatuse liikme kohustused kolmandates organisatsioonides), esimehe valimine;

- Juhatuse liikme lepingud;

Muud teemad.