30.05 - hindamiskomisjoni koosolek

30. mai 2022 / kell: 08:30 kuni 10:30
SKK seminariruum, Torni tn 1

Meetme 4 taotluste, mis on esitatud taotlusvooru 01.05-07.05, hindamine.

Hindamiskomisjoni koosseis:

Heli Hiie

Mikk Rand

Tainer Paenurk