30.01.2015 toimunud infopäeva "INTERNET SAARE MAAKONNAS 2015 - 2020" ettekanded

14. jaanuar 2015

Internet on muutunud iseenesest mõistetavaks taristu osaks. Suurem osa elanikkonnast juba kasutab internetti töö-, hobi- või hariduslikul otstarbel. Lisaks on meil kõrged ootused, et ühenduskiiruste kasvades saame head võrguühendust kasutada ka sotsiaalteenuste, turvateenuste või kaabeltelevisiooni levikuks maapiirkonnas. Ka töö- või hariduslike vajaduste nõudmised ühenduskiirustele aina kasvavad. Saarte Koostöökogu aitas lähiaastate pilti selgemaks teha.

Infopäeva "INTERNET SAARE MAAKONNAS 2015 - 2020" päevakava ja ettekanded: 

11.45 -12.00 kogunemine, kohvi

12.00 – 12.40 OLAV HARJO  ettekanne

Olav juhib Eesti Lairiba Sihtasutust (ELASA), mis internetiseerib Eestit juba 6 aastat, aga ometi teab tavainimene interneti „kiirteedest” vähe. Olavi abil saame vastused järgmistele küsimustele:

- Kus Saare maakonnas on täna kiired ühendused olemas ja kuhu need lähima 5 aasta jooksul luuakse?

- Mil viisil lõpptarbijad sellest osa saavad?

- Kas omavalitsustel on ka selles protsessis mingi roll?

- Kas koolid saavad 2018. aastaks kiired ühendused?

12.40 – 13.10 JAANUS KOKK ettekanne

Jaanus on vastutav Saare maakonnas suurima toimiva internetioperaatori – Eesti Telekom AS (Elion, EMT) – võrgu arengu eest.

- Internet mööda kaablit ja internet läbi õhu – tehnoloogiate hetkeseis?

- Kas õhu kaudu leviv internet võib üldse saada alternatiiviks kaabli paigaldamisele?

- Millistele teenustele Eesti Telekom lähiajal Saare maakonnas panustab?

- Kui kõrgel asub internetioperaatori tasuvuslävi ühenduse loomiseks lõpptarbijaga?

- Kas Eesti Telekomil on võimalus delegeerida ühenduse loomisel tehtavatest töödest kliendile?

13.10 – 13.40 PRIIT PIHEL ettekanne

Saarlane Priit on tööl projektijuhina suurimas Eestis tegutsevas andmesidekaableid paigaldavas ettevõttes Eltel Networks AS.

- Millised on tänapäevased kaablite paigaldamise tehnoloogiad?

- Palju 1m andmesidekaablit keskmiselt maksab – mis suurusjärkudest jutt käib?

- Kas ISE(külaselts, eraisik) tohib kaableid paigaldada?

- Millised on peamised maaomandi protseduurid ja tehnilised nõuded seoses kaablite paigaldmisega?

- Kellele investeering paigaldatud kaablisse tavaliselt kuulub?

- Kas posti otsa võib ka kaablit paigaldada?

- Kas Elektrileviga koostöö on võimalik andmeside paigaldamisel?

- Kas kaablite paigaldamine muutub lähiajal veel lihtsamaks-odavamaks?

13.40 – 15.10 toimunud Paneelarutelu kokkuvõtlik protokoll.

Seminari ettekanded, arutelud ja kokkulepped saavad Saarte Koostöökogu LEADER-strateegia 2014-2020 lähtematerjalideks ja omavad kaalu meetmete kujundamisel. Infopäev toimus Kuressaare Ajamaja (Tallinna tn 16, Kuressaare) IV koruse seminariruumis.

Lisainformatsioon: Ivar Ansper, MTÜ Saarte Koostöökogu projektijuht, telefon: 5046557, ivar.ansper@skk.ee