3. novembri üldkoosolek võttis vastu olulise otsuse

30. oktoober 2014

Saarte Koostöökogu üldkoosolek oli seekord rohkearvuline - 90 liikmest oli koosolekul esindatud 64.

Kõige tähtsama punktina arutati eelarvet ja tegevuskava arengustrateegia 2014-2020 ettevalmistamiseks. PRIA maksab tegevusgruppidele strateegia ettevalmistamiseks toetust, mille saamiseks tuleb esitada taotlus ajavahemikul 29.10 - 12.11.2014. Toetuse saamiseks on abikõlblikud strateegia koostamisega seotud tegevused alates 1. jaanuarist 2014 kuni strateegia heakskiitmiseni.

Strateegia peab olema valmis ja PRIAsse esitatud hiljemalt 30. aprilliks 2015 ning põllumajandusministeerium annab tegevusgruppide strateegiatele heakskiidu hiljemalt 30. juuniks 2015.

Tegevuskavas strateegia valmistamiseks on erinevad koolitused kohaliku ressursi parema kasutamise võimalustest, samuti teemad alternatiivse energia kasutmise võimalustest, internetiühenduse parendamisest; õppereisid teistesse tegevuspiirkondadesse sisendi saamiseks ja kogemuste hankimiseks; vajalikud uuringud jms.

Täpsemat infot koosoleku päevakorra ja vastu võetud otsuste kohta on võimalik lugeda kodulehel olevast üldkoosoleku protokollist.

Koosoleku lõpul oli kõigil osalejatel võimalus ka omavahel suhelda ning maitsta meie kohalike toidutootjate poolt degusteerimiseks välja pandud tooteid, mis on koondunud  ühise märgi - Saaremaa ehtne toode - alla.