(29.04.2016) MTÜ Saarte Koostöökogu üldkoosolek 2016-I

29. aprill 2016 / kell: 15:00
Hotell MERI konverentsisaal, Pargi 16, Kuressaare

Päevakord:

1) kogukonnateenuse projektide kinnitamine;

2) majandusaasta aruande kinnitamine;

3) SKK ühisprojekti taotluse esitamine;

4) SKK rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistamiseks taotluse esitamine;

5) muud küsimused.