(27.08.2015) SKK juhatuse koosolek 2015-I

27. august 2015 / kell: 11:00 kuni 13:00
III korruse saal, Elektrumi ärimaja, Tallinna tn 58, Kuressaare

Päevakord:

- juhatuse esimehe valimine, juhatuse töökorraldus;

- tegevmeeskonna koosseis;

- kohtuotsus PRIA ja SKK vaidluses, advokaadi analüüs ja edasine tegevus;

- Maaeluministeeriumi kommentaarid strateegiale, riigikontrolli auditi soovitused. Töökordade ettevalmistamine ja juhatuse otsust vajavad kohad;

- Leader määruse eelnõu, ajakavad;

- SKK eelarve ja tegevuskava (ettevalmistav toetus ja Leader)

- muud küsimused