25.11 - maakonna arengukonverents "Seilame koos!"

25. november 2021 / kell: 09:30
Thule Koda ja veebiülekanne

Konverents keskendub käesoleval aastal maakonna arengu strateegilisele eesmärgile – energeetika – ning seda seoses päevapoliitiliselt laia kõlapinda saavutanud rohepöörde tegemise vajadusega energeetikas ja meie igapäevaelus.