(24.11.2016) Maaeluvõrgustiku teemapäev "Toiduohutuse nõuded"

24. november 2016 / kell: 11:00
Maamajanduse Infokeskus, Jäneda, Lääne-Virumaa

Käesoleva teemapäeva teemaks on aktuaalsed toidu ohutusega seotud õigusaktid ja nende rakendamine. Lisaks saate ülevaate uutest toidu- ja toitumissoovitustest.

Eesmärk on tuletada meelde olulised kehtivad nõuded, rääkida uutest nõuetest ning planeeritavatest muudatustest jagatuna kolme teemadegruppi:

 toidu käitlemise alustamine, tegevusluba või majandustegevusteade, (hügieeni)nõuded ettevõttele;

 toidu märgistamine ja muul viisil selle kohta teabe edastamine;

 toidus esineda võivad saasteained.

Loengutele järgnevad arutelud kahes grupis, kus osalejad on oodatud esitama küsimusi, avaldama arvamust ning jagama kogemusi käsitletavatel teemadel. Info ja registreerimine Maamajanduse Infokeskuse veebilehel - http://www.maainfo.ee/index.php?id=4359&page=3394&

Ürituse päevakava leiad siit!