(22.11.2016) ELARD konverents “Renewing LEADER/CLLD for 2020+; Celebrating 25 years of LEADER in Europe!”

22. november 2016
Eesti Rahva Muuseum (ERM), Muuseumi tee 2, Tartu

Tänase seisuga on juba ligi 120 osalejat registreerunud ja esindatud on 19 riiki - Austria, Rootsi, Bulgaaria, Horvaatia, Taani, Soome, Kreeka, Ühendkuningriik, Iirimaa, Läti, Leedu, Poola, Portugal, Hispaania, Tšehhi, Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia, Eesti.

Tegemist on kindlasti ühe olulisema sündmusega nii ELARDi Eesti presidentuuri raames kui ka LEADER/CLLD tuleviku poliitika kujundamiseks. Konverents on hea võimalus saada infot, millised teemad on tähtsad Euroopas ja millised kõnelused käivad erinevates riikides, kui ka ise töögruppides sõna sekka öelda.

Konverentsi tulemusena valmib LEADER/CLLD deklaratsioon perioodiks 2021-2027. Konverentsi järgselt on võimalus kõigil soovijatel osaleda ELARDi üldkoosolekul.

Konverentsi päevakava on leitav siit!