(22.08.2016) Rahvusvahelise koostööprojekti "Bändi teha on tore!" tegevuste planeerimine

22. august 2016 / kell: 14:30
Saare Maavalitsus, Lossi 1, Kuressaare

Päevakava:

- ülevaade eelmise projekti käigus tehtust;

- ülevaade praegusest olukorrast ja pillide kasutamisest;

- SKK poolt eelarvele planeeritud summad ja nõuded rahvusvahelisele koostööprojektile;

- projektijuhi leidmine;

- sisendi saamine projekti kontekstis vajalikest ja noortele huvipakkuvatest tegevustest.