(21.12.2017) Saarte Koostöökogu poolt Saaremaa Arenduskeskusele korraldatav seminar

21. detsember 2017 / kell: 11:00
Saaremaa Veski, Pärna tn 19, Kuressaare

Päevakava:

kell 11.00 SKK lühiülevaade meetme 1 toel rahastatud projektidest maakonnas;

kell 12.15 kohvipaus, ühisprojekti "Saaremaa Päike" tegevuste arutelu;

kell 12.45 SKK tutvustab jaanuaris avaneva meetme 2 tingimusi ja meetmelehte.