21.08 - SKK juhatuse koosolek

21. august 2023 / kell: 14:30 kuni 16:00
SKK kontori seminariruum

Teemad:

- info eelmise koosoleku vahel toimunud sündmustest;
- Majandusaasta aruandega seonduv;
- Haldusasi 3-23-617 (Lisas otsus ja advokaadi seisukoht);
- KOP hindamiskomisjoni liikme ettepaneku tegemine Kodukandile;
- Vihmavarjuprojektid ?;
- Muud teemad.