21.06.2021 - SKK üldkoosolek

21. juuni 2021 / kell: 15:00 kuni 17:30
Kõrkküla seltsimaja

Saarte Koostöökogu juhatus kutsub kokku liikmete üldkoosoleku esmaspäeval, 21. juunil kl 15-17.30 Kõrkküla Seltsimajas.

Koosoleku päevakord:

 • SKK arengustrateegia muutmine (manuses muudatustega arengustrateegia)
 • 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (manuses majandusaasta aruanne)
 • SKK 2021 tegevuskava ja eelarve muutmine (manuses tegevuskava ja eelarve muudatusettepanekud)
 • Taotluste esitamine meetmesse 3:
  • Koostööprojekt Lääne-Harju Koostöökoguga vihmavarjuprojektide elluviimise kogemuste vahetamiseks (manuses sõlmitud koostöölepe)
  • Ühisprojekt Saaremaa ja Muhu valdade ning OÜ-ga Digisaar maakonnas interneti lairibavõrgu arendamiseks elanikeni (manuses selgitus projekti eesmärgist ja planeeritav eelarve)
 • Seotud isikute poolt SKK-le käenduste ja laenude andmise tingimuste kinnitamine
 • Juhatuse liikmete tasude määramine perioodiks 01.07.2021 kuni 30.06.2024. (manuses 21.05.2018 üldkoosoleku otsus selle koosseisu kehtivate tasude kinnitamisest)
 • Juhatuse valimine (manuses juhatuse valimise kord)
 • Muud küsimused

Üldkoosolekul on võimalik osaleda ka interneti vahendusel. 

Palun registreeri oma osalemine kas kohapeal või veebis hiljemalt 20. juuniks sellel lingil:
https://forms.gle/uTydfhj3P87Xyowp9

Kohapeale tulnuile registreerimine ja tervituskohv alates kl 14.30.

Ootame, et iga ühingu liige oleks üldkoosolekul esindatud (kohapeal või elektrooniliselt). Võimalik on osaleda ka liikme volitatud esindajal, kuid iga koosolekul osalev inimene tohib esindada vaid ühte liiget!
Manusest leiate vajadusel volikirja vormi. Palume volikiri saata hiljemalt 21. juuniks aadressile info@skk.ee

Võimaliku transpordi vajaduse osas Kõrkkülla palun kontakteeru SKK kontorist Terjega 513 8767.

PS! Võib hakata esitama juhatuse liikme kandidaate. Täpsemad juhised kandidaatide esitamiseks saadab SKK kontor välja homme 15.06.