2010. teise vooru projektid hinnatud

3. november 2010

04. oktoobril hindas MTÜ Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonna indamiskomisjon 2010. aasta II taotlusvooru laekunud projektide taotlusi.

04. oktoobril hindas MTÜ Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonna hindamiskomisjon 2010. aasta II taotlusvooru laekunud projektide taotlusi (taotlusi võeti vastu ainult meetmesse 3). Hindamiskomisjoni töö tulemusena selgus projektitaotluste nimekiri, mis vastasid MTÜ Saarte Koostöökogu Strateegiale ja rakenduskavale ning mis mahtusid 2010. aasta  toetuste mahu piiridesse.

Toetatud projektid:

  • MTÜ Jahimaja Sarv ja Sõrg - Kihelkonna alevikus kinnistu Oja 6 rekonstrueerimine jahindusega ja ulukihooldega seotud ühise tegevuse ruumideks ja küla kogukonna avalikeks ruumideks
  • Tagavere Optimistid MTÜ - Kogukonnaköögid käima!
  • Lümanda Vallavalitsus - „Tipud Kokku“ kohtumine 2011. a Lümanda vallas
  • MTÜ Tagamõisa - Külakojad
  • Muhu Turismi Assotsiatsioon - Muhu Muinaskultuuri õpperaja viidastamine ja infotahvlite paigaldus
  • Leisi Vallavalitsus - Leisi tasakaaluraja rajamine ja terviseraja  inventari muretsemine
  • MTÜ Kodukant Kiratsi - Kogukonnaruumi sisustus
  • Saarte Koostöökogu MTÜ - Kohalik toit kohaliku kogukonna toidulauale
  • MTÜ Tagamõisa - Tagamõisa seltsimaja ehitustehniline ülevaatus ja projekteerimine
  • MTÜ Lümanda Muuseum - Endise vallamaja hoone kasutusele võtmine Lümanda muuseumiruumidena