2010. aasta taotlusvooru meetmetesse 1 ja 2 laekunud projekti taotlused hinnatud

24. detsember 2009

25. ja 26. veebruaril hindas MTÜ Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonna hindamiskomisjon 2010. aasta taotlusvooru meetmetesse 1 ja 2 laekunud projekti taotlusi.

Hindamiskomisjoni töö tulemusena selgus projektitaotluste nimekiri, mis vastasid MTÜ Saarte Koostöökogu Strateegiale ja rakenduskavale ning mis mahtusid 2010. aasta  toetuste mahu piiridesse.

Toetatud projektide nimekirja leiad siit.