(20.03.2017) MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) üldkoosolek 2017-I

20. märts 2017 / kell: 15:00
GO SPA konverentsisaal, Tori 2, Kuressaares

Üldkoosoleku päevakord:
•ELARDi presidendi videotervitus, Tartu deklaratsiooni tutvustus (deklaratsioon on leitav siit: http://leaderliit.eu/Uudised-page-44/Kogukonnad-soovivad-suuremat-haaleoigust-maapiirkondade-arengu-poliitika-kujundamisel-id-247/ ;
• Meetme 2 paremusjärjestuse kinnitamine. Hindamiskomisjoni töökoosoleku protokoll on kodulehel:https://skk.ee/uudised/a/skk-meede-2-hindamiskomisjoni-tookoosoleku-protokoll-1/ ;
• Ühisprojekti taotluse esitamine meetme 3 raames - Saarte Koostöökogu soovib esitada ühisprojekti Saaremaa Päike. Partneriteks on SAK, SEL ja Swedbank;
• 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
• 2018. aasta liikmemaksud;
• Muud küsimused.

Üldkoosolekule registreerimine alates kl 14.30.