19.11 SKK üldkoosolek

19. november 2021 / kell: 16:00
Torni tn 1, SKK seminariruum

Liikmete üldkoosolek

Päevakord:

  • Meetmete 1 ja 2 paremusjärjestuste kinnitamine;
  • 2021. aasta liikmemaksude kinnitamine;
  • 2021. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
  • Ühisprojekti taotluse esitamine meetmesse 3 - Anname hoogu kogukondadele 2;
  • SKK arendusprojektide sildfinantseeringu tagatislepingu(te) sõlmimine;
  • Muud küsimused.

Üldkoosolekule registreerimine ja tervituskohv alates kl 15.30.
Arvestades seda erilist aega ja tingimusi, milles toimetame, on koosolekul tagatud vajadusel osalejaile kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.

Kui oled või isegi natuke tunned end tõbisena, palun püsi kodus!

Kuid arvesta, et iga liikmeks olev ühing peab tagama võimalusel oma esindatuse üldkoosolekul.