(19.06.2018) Eesti Leader Liidu üldkoosolek

19. juuni 2018 / kell: 11:00
Jäägri villa, Albu küla, Järvamaa

Koosoleku päevakord: 

1. 2018 esimese poolaasta tegevuskava täitmisest.
2. 2017. majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine.
3. 2018. a. eelarve muudatused.
4. 2019. a. LINC ürituse ettevalmistused Pärnu Lahe Partnerluskogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja Mulgimaa Arenduskoja koostöös.
5. Teated ja kohapeal algatatud teemad.