(19.01.2016) SKK juhatuse koosolek 2016 - V

19. jaanuar 2016 / kell: 13:00
Lümanda koolimaja/Karala külamaja, Lääne-Saare vald, Saaremaa

Päevakava:

teisipäev 19. jaanuar:

13.00 saabumine Lümanda koolimajja. WebDesktop esindaja Triin räägib SKK dokumendihalduse tarkvarast, juhatuse liikmetele kasutajakoolitus süsteemi kasutamiseks;

14.45-15.15 sõidame Karala külamajja, seljasirutus ja kohvipaus

15.15-17.15 seminar: Toetustaotluste ja maksetaotluste menetlemise kord, SKK taotlusvormid, infopäevade läbiviimine (manuses lisatud korra eelnõu ja SKK taotlusvormide eelnõud!), MTÜ Kodukant Läänemaa ettepanek riigisiseseks koostööprojektiks arutelu ja juhatuse arvamus (projekti kava lisatud manusesse).

17.30-18.30 õhtusöök külamajasalates 18.30 suundume ööbimiskohta Mardi talus http://www.marditalu.ee/, õhtune saun

kolmapäev, 20. jaanuar

9.00 hommikusöök Karala külamajas

9.30-11.30 seminar külamajas: konkursi tingimuste määramine hindamiskomisjoni liikmete valimiseks (grupitöö); konkursi läbiviimise korraldamine.

11.30-12.00 kokkuvõtted, kohvipaus