(18-27.09.2018) Meede 1 "Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus" taotlusvoor (avaldatud 17.08.2018)

18. september 2018
e-PRIA

Taotlusvoor toimub ajavahemikul kell 00.00 18.09.2018 kuni kell 16.00 27.09.2018!

  1. Projektitoetuse taotlust saab esitada ainult elektrooniliselt läbi PRIA e-keskkonna (e-PRIA);
  2. Projektitoetust võib taotleda ainult MTÜ Saarte Koostöökogu strateegia 2015-2020 ja meede 1 - ETTEVÕTLUS meetmelehes toodud tegevustele.
  3. Peale projektitaotluste laekumist läbi e-PRIA hindab SKK hindamiskomisjon projektitaotluste tegevuste vastavust strateegiale ja rakenduskavale. SKK võib jätta projektitaotlused hindamata, kui projektitaotlus ei vasta strateegiale või rakenduskavale või kui taotleja ei ole esitanud nõutud dokumente määratud tähtaja jooksul. SKK edastab hindamata jäetud projektitaotlused PRIAle ettepanekuga  taotluste rahuldamata jätmise kohta. Hinnatud projektitaotlused edastab SKK PRIAle koos projektitaotluste hindamise protokolliga.
  4. Projekti elluviimisega tohib alustada projektitaotluse PRIAle edastamisele järgnevast päevast. Kui SKK edastab taotluse PRIAsse, siis saab taotleja vastavasisulise teate, mida näeb e-PRIA teadete alt.  Projektitaotlusega seotud kõiki teavitusi ja otsuseid saab taotleja vaadata e-PRIAst.