17.03.2021 - LEADER infopäev veebis (tegevusgruppidele)

17. märts 2021 / kell: 13:00 kuni 15:00
Veebis

Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond koostöös Maaeluministeeriumi ja PRIAga korraldab LEADER kohalike tegevusgruppide tegevjuhtidele ja meetmenõustajatele LEADER infopäeva.

  • Üldine ülevaade üleminekuperioodi hetkeseisust – Olavi Petron, Maaeluministeerium
  • Tegevuste ajakava – Kea Mäesepp, Maaeluministeerium
  • Ülevaade Eesti maaelu arengukava muudatustest seoses LEADER meetmega - Kea Mäesepp
  • Ülevaade üleminekuperioodist tulenevatest LEADER meetme määruse muudatustest – Kea Mäesepp ja PRIA esindaja
  • Strateegiate muutmise nõuded – Kea Mäesepp ja PRIA esindaja
  • LEADER eelarve jaotus – Kea Mäesepp ja PRIA esindaja

Mõtted, küsimused – Kohalike tegevusgruppide esindajad