15.03 - SKK juhatuse koosolek

15. märts 2024 / kell: 09:30 kuni 11:30
SKK kontor/veeb

Koosoleku teemad:

- Sotsmeetme meetmelehe kinnitamine;

- SKK 2023 ja 2024 aasta rakenduskavad;

- Üldkoosolek 25.03

Koostöö- ja/või ühisprojektid (meede 3) olemasoleva perioodi jääkide kasutamiseks

Kogukonnamajade arengu toetam