15. märtsist alustame "vihmavarjuprojektide" taotlusvooruga "Edukas ja ettevõtlik Saaremaa" LEADER projekti raames.

1. märts 2021

EES projekti  näol on tegemist Saaremaa ettevõtete ärikasvu kiirendava programmiga, mille jooksul saavad projektis osalejad teha läbi just neile vajaliku ärikasvu tsükli.

Rakendame „Vihmavarjuprojektide“ meetodit – ehk toetuse taotlejaks PRIA mõistes on SKK ise, koondades ideed ja nende elluviijad, võttes enda kanda kogu vastutuse toetusega seotud asjaajamise ja tegevuste abikõlblikkuse eest.

Programm toetab ettevõtte arengut:
– kui soovid kasvatada oma äri läbi digitaalsete kanalite efektiivse kasutamise
– kui vajad abi ja nõu sotsiaalmeedia haldamisel
– kui vajad abi ägeda toote/teenuse turuletoomisel
– kui soovid laiendada ettevõtte müügivõrgustikku
– kui vajad abi brändiväärtuste sõnastamisel ja visuaalide loomisel
– kui vajad abi oma äri sertifitseerimisprotsessis

Taotluse esitajaks saab olla  Saare maakonnas vähemalt ühe aasta tegutsenud mikro- või väikeettevõtja.

Kogu meetme eelarve eesmärgipäraste tegevuse elluviimiseks on 50000 eur ja taotlusi saab hakata esitama alates 15. märtsist. Taotlusvoorul lõpptähtaega ei ole ehk voor sulgub siis, kui tegevusteks ettenähtud eelarve on täitunud.

Täpsemat infot vihmavarjuprojektide vooru kohta SKK-s saab meie kontorist, soovitatav on enne taotluse esitamist läbida nõustamine.

„Vihmavarjuprojektide“ taotlusvoor viiakse läbi Leader projekti „Edukas ja ettevõtlik Saaremaa!“ raames.

Kinnitatud statuut eesmärgi ja tingimustega

Projektist lähemalt (sh. taotlusdokumendid) leiad „Edukas ja ettevõtlik Saaremaa!“ kodulehel