(14.09.2016) Saaremaa ja B7 aastakonverents "Kas Saaremaa on mereriik?"

14. september 2016 / kell: 09:30
Saare Golfi klubimaja, Merikotka 22, Kuressaare

Konverents on pühendatud merekultuuriaastale Eestis. Merekultuuriaasta arutelude eesmärk on meie ajaloolise, loodusliku ja kultuurilise pärandi suurem teadvustamine, ideede kogumine ja edasiarendamine, et tulevikus oleks Eesti veel toredam koht elamiseks, töötamiseks ja külastamiseks.

Päevakava:

9.30 Registreerumine ja hommikukohv

10.00 Konverentsi avab maavanem Kaido Kaasik

10.10 Saaremaa viikingiaja künnisel. Vello Mäss, Eesti Meremuuseumi Teadur

10.50 Kas Gotland on mereriik? Bertil Klintbom, Gotlandi regiooni rahvusvaheliste suhete strateeg

11.25 Kas Ahvenamaa on mereriik? Minister Nina Fellman, Ahvenamaa

12.00 Virgutuspaus

12.40 Kas Hiiumaa on mereriik? Mereala planeerimisest Hiiumaal. Heiki Kalberg, Artes Terrae OÜmaastikuarhitekt-planeerija / Aivi Telvik, Hiiu maavalitsus

13.10 Marina Ahoy tutvustus. Hannes Koppel, Relika Metsallik-Koppel

13.30 „Kas Saaremaa on mereriik?“ Arutelu juhatavad sisse Marko Raid, AS Tallinna Sadamajuhatuse liige ja Villu Vatsfeld, AS Saarte Liinid juhatuse esimees. Mis on mereriik? Millised on meie unistused, võimalused, vajadused saada mereriigiks? Millised on piirangud, mis meie soovide täitumist takistavad? Mis peaks muutuma seadustes, inimeste hoiakutes ja suhtumistes, et piirangutest saaksid võimalused?Arutlevad: Mihkel Jürisson (MTÜ Väinamere Uisk), Marko Raid (AS Tallinna Sadam), Mart Undrest (Eesti Kalurite Liit), Margus Männik (Saaremaa Merispordi Selts), Kaido Kaasik (Saare maavanem), Tiit Oidjärv (Rahandusministeeriumi Planeeringute osakond), Taivo Linnamägi (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Lennundus- ja merendusosakond). Modereerib Villu Vatsfeld

Konverentsil on sünkroontõlge.

Palume osavõtust teatada hiljemalt 12. septembriks aadressil ulvi.talur@saare.maavalitsus.ee või telefonil 45 20 501.