13.-14.november Meetme 1 hindamise töögrupi koosolek

13. november 2018

Meede 1 taotluseid hindab ekspertkomisjon koosseisus: Ahti Kuris, Kaido Kaasik, Krista Lember, Reet Kokovkin, Marek Raud, Arli Toompuu ja Aado Keskpaik.