(1.11.2016) MTÜ Saarte Koostöökogu üldkoosolek 2016 - III

1. november 2016 / kell: 15:00
TTÜ Kuressaare Kolledž, Tallinna 19, Kuressaare

Huvilistele tutvustatakse enne koosoleku algust kl 14.00 kolledži kompetentsikeskuse tegemisi, sealhulgas katsebasseini võimalusi.

Üldkoosoleku päevakord:

- Meetme I paremusjärjestuse kinnitamine;

- audiitori kinnitamine;

- 2017. aasta liikmemaksud;

- 2017. aasta eelarve ja tegevuskava;

- muud küsimused.