11.11.20 - Taotluste hindamise töörühma koosolek

11. november 2020 / kell: 09:00

Hinnatakse meetmesse 2 - elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine esitatud taotluseid

Hindamiskomisjoni koosseis:

Aado Keskpaik, maakonna arengu ekspert

Ahti Kuris, ettevõtluse ekspert

Kaido Kaasik, kohaliku omavalitsuse areng

Krista Lember, kogukonna arengu ekspert

Reet Kokovkin, LEADER arengu ekspert

 

Päevakord:

Meetmesse 2 - elukeskkonna parandamine - laekunud taotluste hindamine

kl 9.00 - 9.10 kogunemine, koosoleku rakendamine,

kl 9.10-12.40 meede 2 taotluste hindamine, hindamislehtede kinnitamine
kl 12.40-13.30 lõunapaus 
kl 13.40-15.40 meede 2 taotluste hindamine, hindamislehtede kinnitamine
kl 15.40-16.10 ettepaneku koostamine meetme 1 paremusjärjestusse seadmiseks