11.11 - SKK juhatuse koosolek

11. november 2022 / kell: 13:00

SKK juhatuse koosolek 11.11 kell 13:00 SKK kontoris, Torni tn 1 või veebis - meet.google.com/jgp-fvaj-una

 

Teemad:

- Meede 1 ja meede 2 hindamiskomisjoni protokollide kinnitamine;

- 21.11 üldkoosoleku päevakord;

  • Meetmete 1 ja 2 paremusjärjestuste kinnitamine;
  • 2023. aasta liikmemaksude kinnitamine;
  • 2023. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
  • Programmperioodide vahetumine - SKK kehtiva strateegia muutmine ja uue strateegi koostamine;
  • Audiitori kinnitamine?
  • Muud küsimused.