10.11.20 - Taotluste hindamise töörühma koosolek

10. november 2020 / kell: 09:00

Töörühm koosseisus:

Ahti Kuris

Aado Keskpaik

Kaido

Kaasik

Krista Lember

Reet Kokovkin

hindavad projektitaotluseid, mis esitati meetmesse 1 - ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus

Päevakord: teisipäev, 10. november

Meetmesse 1 - ettevõtluse arendamine - laekunud taotluste hindamine

kl 9.10 - 9.30 koosoleku rakendamine, komisjoni esimehe ja protokollija valimine, koosoleku töökorra kokkuleppimine 
kl 9.30 - 12.30 meede 1 taotluste hindamine, hindamislehtede kinnitamine
kl 12.30 - 13.30 lõunapaus 
kl 13.30 - 16.30 meede 1 taotluste hindamine, hindamislehtede kinnitamine

kl 16.30 - 17.00 ettepaneku koostamine meetme 1 paremusjärjestusse seadmiseks