09.11 - SKK juhatuse koosolek

9. november 2021 / kell: 10:00

Juhatuse koosolek toimub nii kontoris kui ka veebi vahendusel

Päevakorras:

- Vihmavarjuprojekt - (edastatud meilile);

- 19.11 üldkoosoleku teemad sh

   SKK 2022. aasta liikmemaks

   2022 tegevuskava ja eelarve

   tehingud seotud osapooltega.

- Muud teemad.