04.05 - strateegia meetmete arutelu

4. mai 2023 / kell: 14:00 kuni 17:00
SKK kontor

SKK strateegia juhtrühm koguneb strateegia meetmete arutamiseks

Saarte Koostöökogu strateegia perioodiks 2024-2027 meetmete arutelu