01.02 - EHTSA arendajate seminar

1. veebruar 2022 / kell: 18:00 kuni 20:00
Saaremaa Veski

EHTSA võrgustiku toodete esitlejate ja arendajate ühisseminar.

EHTSA võrgustiku toodete esitlejad ja arendajad saavad kokku ühiseks aruteluks.

Teemad:

- ettevõtja KG Partner OÜ tegevuste tutvustus (Saaremaa Veski)

- 2021. aasta tegevuste kokkuvõte

- 2022. aasta tegevuste ja arengute planeerimine