Page 9 - LEADER_Saare_maakond
P. 9

Projekti kestus: 2012–2014

Projekti maksumus: 163 105

LEADER-toetus:  97 863

Meetme kood:   312 - Mikroettevõtte rajamis- ja
         arendamistoetus

Toetuse saaja:  Põldemulgu OÜ

Projekti taust: Õllepruulimisel on saarerahva pärandkultuuris      tulekut õhutati oma kohalolekut sotsiaalmeedias ning tekitati
kindel koht. Väikesemahuline tööstuslik õlletootmine oli meie      huvi uue, peatselt turule jõudva toote vastu. Hästi läbimõeldud
piirkonnast kadumas, samas nõudlus õlle, kui Saaremaale         kommunikatsioon ning põhjaliku ettevalmistuse läbinud toode
iseloomuliku toote järele, oli selgelt olemas.             tagasid Pöide Rukkiõllele eduka stardipositsiooni.

Peamised tegevused: LEADER-programm toetas mikropruuli-         Tulemus: Õllebrändi loomine kõrgel professionaalsel tasemel oli
koja seadmete soetamist – osteti sobivad seadmed, toimetati need    ainuõige samm. Pöide õllest räägiti nii saarel kui ka mandril juba
Saaremaale, paigaldati ning viidi läbi koolitus seadmete kasutamiseks. enne, kui see 2014. aasta kevadel turule jõudis. Juba paari esimese
                                    kuuga tuli ettevõttel suure huvi ja nõudluse tõttu suurendada oma
Investeeringuga sai loodud küll hea tehniline baas ja oskused õlle   tootmismahtu poole võrra.
tootmiseks, kuid välja töötamist ootas ettevõtte kuvandi loomine.
Toetust leidis ettevõtja idee luua sisule vääriline bränd kõrgel    Saaremaa Arenduskeskus ja Ettevõtjate Liit tunnustasid ettevõtet Saare
professionaalsel tasemel.                        Staarstartija 2014 tiitliga – tiitel anti tublile ettevõtlusega alustajale.

Loodi kuvand, mis on ehitatud nimele Pöide – see kannab endas      2014. aasta Eesti disainiauhindade konkursil hinnati Pöide õlle
ajalugu, kuid seda kaasaegsel moel, viidates Pöide keskaegsele     disaini pakendikategoorias pronksi vääriliseks.
kirikule ja samal ajal saarerahva ürgomasele paganlikule hoiakule.
                                    Saadud õppetunnid: Ettevõtja peab olema väga paindlik.
Väikeettevõttel ei ole võimalust panustada suurele reklaamile.     Muutunud olukorrale tuleb koheselt reageerida – eesmärgid ja
Seda enam on oluline, et toode räägiks iseenda eest ning seda      tegevusplaan üle vaadata ja neid vastavalt kohandada.
toetaks läbimõeldud kommunikatsioon. Juba enne turule-

Põldemulgu OÜ                              “Me tunneme uhkust selle üle, kui
Uustalu, Ardla küla, Pöide vald                     positiivselt on Pöide õlu nii kodu-
terviseks@poidebeer.com www.poidebeer.com                saarel kui ka mandril omaks võetud.
                                    Juba pärast paari tegutsemiskuud
                                    räägitakse Pöide õllest kui ehedast
                                    Saaremaa õllest. ”

                                        Kristel Oinberg-Kelder, omanik
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14