Page 10 - LEADER_Saare_maakond
P. 10

Projekti kestus: 2009–2014

Projekti maksumus: 195 105
LEADER-toetus: 158 772

Meetme kood:  313 - turismi soodustamine
        322 - külade uuendamine ja arendamine

Toetuse saaja: Saarte Turismiarenduskeskus
        Saarte Koostöökogu MTÜ
        MTÜ Saaremaa Ettevõtjate Liit

Projekti taust: Kui Saaremaale tulija parvlaevale jõuab, näeb ta     Esilekerkinud probleemid/saadud õppetunnid:
selle vööri ja ahtrit ehtimas sinist märki tekstiga „Tehtud Saaremaal“. Projekti edukuse ja jätkusuutlikkuse seisukohalt on oluline, et märgi
                                     õiguspärane kasutamine ja ettevõtjate ühistegevus jätkuks ka pärast
Saaremaa inimesed peavad oma kodukohta omanäoliseks ja          väliste rahastusallikate lõppemist. Seega saab edaspidi projekti edukuse
eristuvaks, kuid ühest identiteeti meie ettevõtjatel seni ei olnud.   võtmeteguriks ettevõtjatevaheline koostöö märgi kasutamises.
Maakonna puhtas keskkonnas toodetud toidu- ja käsitöötooted
peaksid aga olema tarbijale poeriiulilt lihtsalt leitavad ning
suunama nii saarlasi kui ka külastajaid neid eelistama.

Peamised tegevused: LEADER-programm toetas kauba-
märgi väljatöötamist ja rakendamist ning Saarte Koostöökogu
on registreeritud kaubamärgi omanik. Projekt on saanud teoks
ettevõtjate ja mitmete arendusorganisatsioonide ühistegevusena.
Märgikandjaid on maakonnas üle 50 kohaliku suur- ja väikeettevõtja.
Koos korraldatakse toodete degustatsioone, müügiedendusi
ning kaubamärki tutvustavaid üritusi.

Registreeritud kaubamärk „Saaremaa ehtne toode“ annab tarbijale
võimaluse kvaliteetne Saaremaa toode lihtsasti üles leida ja ära
tunda. Märk tunnustab Saaremaa ettevõtjate toodangut, andes
neile eheduse garantii!

Saarte Koostöökogu, Saaremaa Ettevõtjate Liit              ““Saaremaa ehtsa toote” märgiga
www.ehtne.ee info@skk.ee                         kaupa ostes võib tarbija selle
                                     päritolu ehtsuses kindel olla.

                                     See on ehtne. Tehtud Saaremaal.
                                     Puhtas keskkonnas. ”

                                             Ahti Kuris, projektijuht
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15