Page 8 - LEADER_Saare_maakond
P. 8

Projekti kestus: 2012–2014

Projekti maksumus: 13 753

LEADER-toetus:  6 877

Meetme kood:   123 - Põllumajandustoodetele ja
         metsasaadustele lisandväärtuse
         andmine

Toetuse saaja:  OÜ A-Orbu

Projekti taust: Kadakas on Saaremaal sajandeid kasutusel      Peamised tegevused: Kui siiani oli tootmine olnud puhtalt
olnud nii tarbe- ja küttepuu kui ka marjaandjana. See puu on    käsitöö, siis nüüd tehti esimesed investeeringud – soetati siirupi
Saaremaale igiomane ning meie saare üks sümbolitest.        villimisseadmed. Paari aastaga arendati tootesortimenti ning
                                  suurendati märkimisväärselt tootmismahtusid. Tekkis vajadus
Projekti idee sai alguse ettevõtliku koka Anu ja tänase siirupi-  rajada taluõuele väike tootmishoone. LEADER-programm toetas
emanda Mareti mõttest keeta kadakavõrsetest siirup. Saigi siirup  ettevõtte soovi tootmist laiendada läbi suuremate tootmis-
valmis keedetud ning maitses hästi. Laborianalüüsid näitasid, et  seadmete soetamise.
selles on palju kasulikke aineid, see annab energiat ja tugevdab
immuunsüsteemi. Sobib kasutada nii inimestel kui ka lemmik-    Tulemus: Siirupitalu töölerakendamine on andnud tõuke kogu
loomadel.                             Leedri küla arengule, näidanud väikese külakogukonna arengu-
                                  võimalusi ja tutvustanud Lääne-Saaremaa külaelu traditsioone
Esimese suurema koguse kadakasiirupiga käidi Võhma külade-     ja tänapäevaelu mitmetahulisust paljudele külalistele.
päeval ning tagasiside oli väga positiivne. Nii saigi alguse
kadakasiirupi tootmine Lümanda vallas Leedri külas Orbu talus.   Saaremaa arenduskeskuse juhataja Piret Pihel on öelnud, et kadaka-
                                  siirupit võib pidada üheks edukamaks nišitooteks maakonnas.
Juba esimene müügiaasta andis siirupiemandatele kindlust ja    “Saaremaa kadakasiirup on väga unikaalne ja iseloomuga toode,
julgust jätkata, sest toode osutus väga populaarseks suveniiriks, mis reklaamib kogu Saaremaad.” Saaremaa Arenduskeskus ja
mida Saaremaalt meelsasti kaasa osteti.              Ettevõtjate Liit tunnustasid ettevõtet 2012. aastal Saare Nokkija
                                  tiitliga – see antakse ettevõttele innovaatilisuse ja uute lahenduste eest.

A-Orbu OÜ                             “Orbu talu siirupiemandad
Leedri küla, Lümanda vald                     soovivad kadakasiirupit keetes
www.saaremaakadakasiirup.ee                    ausse tõsta esivanemate teadmise,
                                  et kadakal on vägi sees. Ja läbi
                                  siirupi jõuab see ka meieni.”

                                    Liisi Kuivjõgi, kadakasiirupiemand
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13