Page 6 - LEADER_Saare_maakond
P. 6

Projekti kestus:  2010–2014

Projekti maksumus: 218 644
LEADER-toetus:
Meetme kood:    131 187

Toetuse saaja:   312 - Mikroettevõtete rajamis-
          ja arendamistoetus
          Saare Rätsep OÜ

Projekti taust: Saare maakond on Eesti suurima lammaste          Kuidas seadistada masinad nii, et tagada töötlemisel
arvuga maakond. Seetõttu tekitabki imestust asjaolu, et siin        villakiu ühtlane kõrge kvaliteet?
edeneb küll lammaste realiseerimine lihaks, kuid paraku naha ja
villaga pole loomapidajatel suurt midagi peale hakata. Vähesed      Kuidas ja millega pesta villa nii, et villakiud ei kahjustuks?
entusiastid on otsinud võimalusi töödelda villa ja nahku mandril,     Kuidas villa kuivatada?
mõni kaugemalgi.                             Kuidas õpetada lambakasvatajaid pügama lambaid

Seetõttu oli hädavajalik kohaliku villatöötlemisvabriku sisse-       õigel ajal ja õigesti?
seadmine.
                                  Probleeme tekitas ka elekter – villaseadmete kasutamine on
Peamised tegevused: LEADER-programm toetas kaasaegsete       energiamahukas. Selle lahenduseks saab aga tuulegeneraatori
seadmete ostmist, millega saab valmistada kõrgekvaliteedilist   paigaldamine villatööstusesse.
lõnga väikeste partiidena. Saagu iga lambakasvataja ikka lõnga
oma lammaste villast või igalt lambalt kasvõi eraldi.       Projekti elluviimise käigus on palju suheldud lambakasvatajatega,
                                  andes neile nõu nii villa pesemise, kuivatamise kui ka lammaste
Esilekerkinud probleemid/saadud õppetunnid:            õige pügamise asjus.
Projekti alguses oli probleeme ja lahendust vajavaid küsimusi
kuhjaga:                              Projekti tulemus on märkimisväärne: Saaremaal on taas igal
                                  lambakasvatajal võimalik oma lamba villa töödelda.

                                  Õnnelikud on ka käsitöölised: erinevaid tooteid saab nüüd
                                  valmistada kohalikust toormaterjalist.

         OÜ Saare Rätsep                 “Saaremaa lambad toodavad
         Lepiku talu, Lõu küla, Salme vald        aastas üle 20 tonni villa ja kui
         egon.sepp@gmail.com +372 55511181        sellest üks viiendik meile
                                  villavabrikusse tuuakse, siis oleme
                                  juba täitsa rahul.”

                                    Egon Sepp, villavabriku omanik
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11