Page 5 - LEADER_Saare_maakond
P. 5

Maaelu arengukava 2007-2013               Väärtusta kohalikku toodet
 LEADER-meetme raames
                             Lisandväärtuse andmine kohalikele toodetele muudab maa-
 on Saare maakonnas ajavahemikus 2008-2013        ettevõtluse perspektiivikamaks ja loob seeläbi paremad eeldused
 toetatud 291 projekti kogusummas 4 427 094 eur.     kohalike loodus- ja kultuuriressursside tulemuslikumaks
                             kasutamiseks. 4 projekti , lk 5, 6, 7, 8
 Kogu eelarve 5 102 244 eur.
                             Väärtusta koostööd ja ühistegemist
Meede I kohalikele toodetele lisandväärtuse andmine
                             Koostöö võimaldab maakonna ettevõtjatel leida oma toodetele
Meetmekoodid 121, 123, 124, 312, 313, 321, 322, 323, 331 ja teenustele uusi turge ning olla konkurentsivõimelisem. Samuti
                             võimaldab rõhutada meie piirkonna identiteeti ja eripära.
Meede II Uute turgude leidmine              4 projekti, lk 9, 10, 11, 12

Meetmekoodid 124, 313, 312, 321, 323, 331         Väärtusta pärandit

Meede III Elukeskkonna kvaliteedi tõstmine        See on meie maarahva tõekspidamised ja mõtteviis ning
                             teadmised ja oskused, mida jagame oma kogukonnaga ja
Meetmekoodid: 321, 322, 323                soovime edasi anda oma lastele.
                             4 projekti, lk 13, 14, 15, 16
SKK Administreerimine ja arendus
                             Vana on uus - uued ajad, vanad kombed
Meetmekoodid: 431
                             Väärtusta ajaloolisi töövõtteid – need on osa meie ajaloopärandist
    42% 32%                      ja traditsioonidest.
                             2 projekti, lk 17, 18
           11% 15%
                             Suuna tähelepanu noortele

                             “Räägi mulle ja ma unustan, näita mulle ning ma ehk jätan
                             meelde, kui osalen, siis saan kindlasti aru!“ (Confucius)
                             Suurendame noorte omaalgatust ja ettevõtlikkust.
                             5 projekti, lk 19, 20, 21, 22, 23

                             Muuda külaelu aktiivseks

                             Ühine tegutsemine paneb külad elama, silmad särama ning
                             muudab elukeskkonna meie ümber huvitavaks ja heaks.
                             3 projekti, lk 24, 25, 26

                             Paku teenust kogukonnale

                             Ise teame, ise teeme! Ise soovime, ise pakume! Kogukonnateenus
                             on kogukonna liikmelt kogukonna liikmele pakutav teenus,
                             mis lähtub kogukonna vajadustest.
                             4 projekti, lk 27, 28, 29, 30

                             Hinda kogemustevahetust

                             Piirkondlikud ja rahvusvahelised projektid. Kogemuste ja
                             teadmiste vahetusel on oluline roll nii ettevõtluse kui ka
                             kogukondliku tegevuse arengul.
                             3 projekti, lk 31, 32, 33, 34
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10