Page 14 - LEADER_Saare_maakond
P. 14

Projekti kestus: 2010–2013

Projekti maksumus: 119 650

LEADER-toetus:  107 686

Meetme kood:   322 - külade uuendamine
         ja arendamine

Toetuse saaja:  MTÜ Väinamere Uisk

Projekti taust: Uisu näol on tegu Eesti vanima traditsioonilise    Peamised tegevused: Aastal 2010 taaselustati vana traditsioon
purjelaevaga, mille esimesed mudelid valmisid kaheksandal       ja alustati LEADER-meetme toel uisu kere ehitustöid.
sajandil. Kuigi paljudel läänemeresoomlaste asustusaladel hääbus
traditsioon 16. sajandil, on muhulased ainulaadse laevakultuuri    Pärast kolm aastat kestnud laeva ajalugu käsitlevat uurimistööd,
elus hoidnud.                             traditsioone kandvat ehitustööd ja tutvustavaid tegevusi veesati
                                   uisk 2013. aasta 20. juulil ajaloolises Kuivastu sadamas. Purjelaeva
16. sajandil hakkasid muhulased toimetama uisuga postisaadetisi    ristinimeks sai Moonland.
üle Väinamere, hiljem lisandusid kaubalastid ja reisijad.
Sadamatesse kerkisid kõrtsid ja uisumeeste öömajad (uisusaunoks).   Moonlandi kogupikkus on 15 ja laius 5,2 meetrit.

Kaubaveo eesmärgil kohandati uisk täielikult mereteede jaoks     Esilekerkinud probleemid/saadud õppetunnid:
– 19. sajandi uisu kerepikkus oli Suurel väinal ligikaudu 18 meetrit Laev pühitseti ja veesati üheskoos 700 inimesega 20. juulil 2013. aastal
ja Väikesel väinal 12 meetrit. Suuremad laevad mahutasid kuni     Kuivastu sadamas. Kuna uisuga seotud traditsioonid ja kombestik on
kümme hobusevankrit.                         olnud seotud nii kohaliku pärandi, loodususundite kui ka õigeusu
                                   kirikuga, võttis erinevate rituaalide läbiviimine aega kolm tundi.
Viimane omaaegne uisk nimega Maria
lammutati aastal 1925 Pädaste sadamas.                Uisk on tugevdanud Muhu saare turismialast ja majanduslikku
                                   konkurentsi võimet. Läbi elava ajaloopärandi on tekkinud uued
                                   võimalused levitada traditsioonilist oskusteavet ja edendada
                                   merenduskultuuri.

         MTÜ Väinamere Uisk                 “Projektiga tutvustatakse Muhu
         Vanatoa küla, Koguva küla              saare ja kogu Väinamere merendus-
         Muhu vald                      traditsioone ja taastatakse rahva
         www.uisk.ee +372 53452022              ajalooline mälu Väinamere kunagise
                                   sümboli uisulaeva ehituskultuurist,
                                   meretranspordist ja ühiskondlikust
                                   rollist.” Mihkel Jürisson, projektijuht
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19